Pairy – Almo

Pairy ønskede at benytte AI til at besvare kundehenvendelser hurtigere og mere effektivt. Resultatet blev en chatbot trænet på Pairys egen data med ChatGPT til som underliggende model.
Kategori
Integrationer
Systemudvikling
Vores rolle
AI

Almo er navnet på den AI-model, som vi implementerede i Pairy. Den er bygget ovenpå ChatGPT og hjælper Pairys kunder med at finde svar på deres spørgsmål vedrørende produktet.

Udfordring

Vi havde et ønske om, at det skulle være hurtigere at finde hjælp til sine udfordringer. Tidligere var fremgangsmetoden at lede i et supportarkiv eller skrive en mail og vente på svar.

Løsning

Løsningen blev Almo. En AI-model bygget på ChatGPT. Med implementeringen af Almo-chatbotten kan en stor del af kunderne nu få svar på deres spørgsmål på ganske få sekunder.

Almo er bygget via Userflow således, at vi ikke forsøgte at genopfinde den dybe tallerken. Userflow har en integration til ChatGPT, som vi benytter.

Træning af AI-chatbot

Almo trænes på vores Pairy support arkiv i WordPress, som vi løbende udvider med nye artikler. Der køres flere iterationer således, at vi tager feedbacken fra brugersamtalerne og tilpasser vores indlæg derefter.

Indkøring af AI-chatbot

Vi ville gerne sikre en sikker udrulning af Almo og minimal oplevelse af forkerte svar fra brugerne. Derfor kørte vi en periode, hvor vores supportere benyttede Almo når de svarede på henvendelser fra kunderne. På den måde kunne vi fange forkerte svar mv. og tilpasse. Der vil altid være risiko for forkerte svar, men på den måde kunne vi i hvert fald eliminere en del af den.

Det var også vigtigt for os, at deklarere tydeligt, at Almo er en chatbot og ikke et rigtigt menneske. Derfor står det klart og tydeligt i popuppen, at der er tale om en chatbot. På den måde er der ikke

Chatbot på flere sprog

Pairy findes både på dansk og norsk. Derfor var det vigtigt for os med en løsning, der kunne håndtere flere sprog og svare på det sprog, som det blev spurgt. Såfremt Almo ikke kan detektere sproget falder den tilbage på engelsk. Det er dog yderst sjældent det sker.